Wat zijn de deelnamevoorwaarden voor Esprit Friends?

1. ESPRIT FRIENDS DEELNAME
De beheerder van het Esprit Friends Programma is Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, Duitsland, (hierna „Esprit“). Aan het Esprit Friends Programma kan elke natuurlijke persoon deelnemen, die 16 jaar of ouder is en in het land woont waarin het lidmaatschap wordt aangevraagd. Daarvoor moeten de verplichte velden van het aanvraagformulier volledig worden ingevuld, ondertekend en in de deelnemende Esprit store worden afgegeven. Online inschrijven is ook mogelijk op www.esprit.nl. De deelname is gratis.

2. ONDERWERP VAN HET ESPRIT FRIENDS PROGRAMMA
Het Esprit Friends programma laat Esprit en andere aan Esprit gerelateerde ondernemingen, hun producten en diensten meer doelgericht op de klanten afstemmen en biedt u als klant verschillende voordelen zoals:
• verzamelen van getrouwheidspunten (hierna „E-Points“) bij elke aankoop bij Esprit-ondernemingen alsook bij andere door Esprit genoemde activiteiten (zoals interacties op Social Media-portalen, deelname aan community-acties, delen van berichten van gebruikers, deelname aan wedstrijden, etc.)
• analyse van uw Esprit-koopgedrag en uw bezoek aan de onlineshop en de Esprit app, zodat u aanbiedingen op maat in de onlineshop en de Esprit app krijgt, alsook uitnodigingen voor bijzondere events en tegoedbons
• persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen, die overeenkomen met uw koopgedrag, als een soort “shopping-adviseur”
• gepersonaliseerde onlineshop en Esprit app op basis van uw interesses
• inwisselen van uw E-Points in de vorm van een geldwaardige korting.

Voor de uitvoering van de deelnamevoorwaarden en uw deelname aan het Esprit Friends Programma is het noodzakelijk dat Esprit uw persoonsgegevens over uw aankopen bij Esprit-ondernemingen en over de interesse die u in de online shop en in de Esprit app voor producten hebt getoond, registreert en analyseert om de diensten te personaliseren. Dit gebeurt ook via het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Hiervoor werkt Esprit nauw samen met Esprit Retail B.V. & Co. KG (“Esprit Retail”), die de Esprit online shop en de Esprit winkels beheert, alsook Esprit Global Image GmbH (“Esprit Global Image”), die de Esprit app beheert (beide zijn eveneens gevestigd op het adres Esprit Allee, 40882 Ratingen, Duitsland). Esprit Global Image en Esprit Retail geven onderling uw persoonsgegevens door aan Esprit, zodat Esprit de diensten onder het Esprit Friends Programma kan samenbrengen. Wegens deze nauwe samenwerking zijn Esprit, Esprit Retail en Esprit Global Image samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel om de diensten in het kader van het Esprit Friends Programma uit te voeren. Meer informatie over de manier waarop Esprit, Esprit Retail en Esprit Global Image uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in de Esprit Friends privacyverklaring www.esprit.nl/support en hier www.esprit.nl/support een samenvatting van de overeenkomst over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Esprit, Esprit Retail en Esprit Global Image.

Om u per e-mail productinformatie, aanbiedingen en uitnodigingen te kunnen opsturen, heeft Esprit uw uitdrukkelijke toestemming nodig, die u in het deelnameformulier of via de Esprit website kunt geven.

3. E-POINTS VERZAMELEN
Voor elke aankoop waarbij u een geldige Esprit Friends kaart („Friends kaart“) voorlegt aan de kassa van een Esprit store of Esprit outlet of Esprit franchisestore van een erkende externe partner die aan het Esprit Friends Programma deelneemt of ze gebruikt in de online shop op www.esprit.nl met opgave van uw Friends kaartnummer, zullen E-Points ter waarde van 3 % (1 % in Esprit outlets) van uw aankoopbedrag op uw persoonlijk Friends account worden overgemaakt. E-Points, die niet binnen 12 maanden na aankoopdatum in een tegoedbon worden omgezet of in onze onlineshop worden gebruikt, vervallen. Een E-Points komt overeen met 1 € Ct. Voor zover u aankopen met uw Esprit Friends kaart in een franchisestore van een erkende externe partner gebruikt, geeft deze de noodzakelijke transactiegegevens (goederen, prijs, korting, plaats en tijdstip van aankoop) door aan Esprit voor de bijschrijving, afrekening tegenover de externe partnerfirma, het beheer en de uitbetaling van kortingen en de administratie van het Esprit Friends Programma.

4. E-POINTS INWISSELEN
Als u binnen 12 maanden na uw initiële aankoop als Esprit Friend minstens 600 E-Points verzamelt, stuurt Esprit u een tegoedbon ter waarde van de E-Points die u in deze periode hebt verzameld. Bij een aankoop in onze online shop kunt u E-Points inwisselen zodra u 250 E-Points hebt verzameld op uw account. Indien u een tegoedbon hebt ontvangen, kunt u deze in de online shop terug in E-Points omzetten en dan bij uw online aankoop inwisselen. Esprit controleert elke maand de puntenstand op uw persoonlijk Friends account. De individuele voorwaarden voor het gebruik van de betreffende tegoedbon vindt u op de tegoedbon zelf. Als u zich online op www.esprit.com/friends als Esprit Friend hebt ingeschreven, gaat Esprit ervan uit dat u onze online shop verkiest en sturen we u doorgaans geen tegoedbons per post op. Indien u tegoedbons toch per post wilt ontvangen, moet u dit veranderen in uw persoonlijke instellingen op www.esprit.com/friends. Het is niet mogelijk om E-Points contant uit te betalen.

5. GOLD KAART
Bereikt u binnen 12 maanden na uw initiële aankoop als Esprit Friend 900 tot 1.799 E-Points (bij een aankoopwaarde van € 300 tot 599) („Gold status“), dan sturen we u automatisch uw persoonlijke Gold kaart op. Deze is 24 maanden na het bereiken van de Gold status geldig en niet overdraagbaar. Als u binnen 12 maanden voor het verlopen van uw Gold kaart opnieuw 900 tot 1.799 E-Points verzamelt, geven wij u automatisch een nieuwe Gold kaart. Uw vorige Gold kaart is in dat geval niet meer geldig. Indien u niet genoeg E-Points hebt verzameld, dan kunt u opnieuw uw gewone Friends kaart gebruiken.

6. PLATINUM KAART
Bereikt u binnen 12 maanden na uw initiële aankoop als Esprit Friend minstens 1.800 E-Points (bij een aankoopwaarde van minstens € 600) („Platinum status“), dan sturen we u automatisch uw persoonlijke Platinum kaart op. Deze is 24 maanden na het bereiken van de Platinum status geldig en niet overdraagbaar. Als u binnen 12 maanden voor het verlopen van uw Platinum kaart opnieuw minstens 1.800 E-Points verzamelt, geven wij u automatisch een nieuwe Platinum kaart. Uw vorige Platinum kaart is in dat geval dan niet meer geldig. Indien u niet genoeg E-Points hebt verzameld, kunt u opnieuw uw gewone Friends kaart gebruiken of als u genoeg E-Points hebt voor Gold status, dan de Gold kaart.

7. VERLIES VAN UW KAART EN AANSPRAKELIJKHEID
Bij verlies van uw Friends kaart kunt u bij Esprit een vervangkaart aanvragen. Als u vermoedt dat een derde beschikt over uw toegangsgegevens, meldt dit dan meteen aan Esprit. Esprit is aansprakelijk voor de gevallen waarbij er schade ontstaat door een late of volledig uitgebleven reactie indien er sprake is van opzet en grove nalatigheid door Esprit of partners van Esprit.

8. GEGEVENSBESCHERMING
De Esprit Friends privacyverklaring maakt duidelijk hoe Esprit, Esprit Retail en Esprit Global Image uw persoonsgegevens in het kader van het Esprit Friends Programma verwerken. De privacyverklaring vindt u op www.esprit.nl/support en kunt u ook als affiche/display inzien aan de kassa van elke Esprit retail store. Indien gewenst, kunnen wij u deze ook per e-mail versturen.

9. OPZEGGING EN STOPZETTING
U kunt de deelname aan het Esprit Friends Programma op elk moment, zonder inachtneming van een termijn, opzeggen: door een schriftelijke mededeling via de post: Esprit Europe GmbH, Esprit Friends c/o defacto realations GmbH, 90307 Nürnberg, Duitsland. Door een e-mailbericht te sturen naar info@esprit.nl. Esprit kan deze overeenkomst op elk moment met inachtneming van een termijn van drie maanden opzeggen. Dit is niet van toepassing op de onmiddellijke opzegging wegens ernstige redenen. Elke opzegging moet schriftelijk gebeuren. U bent verplicht om de Friends kaart bij afloop van de opzeggingstermijn onbruikbaar te maken en niet meer te gebruiken. Bij een opzegging om ernstige redenen geldt dit al vanaf de ingang van de opzegging.

10. WIJZIGINGEN VAN DE ESPRIT FRIENDS DEELNAMEVOORWAARDEN
Esprit behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van een bepaald termijn, wijzigingen aan of aanvullingen op deze deelnamevoorwaarden, de verleende premies en voordelen of gelijkaardig in het kader van het Esprit Friends Programma te doen, voor zover u als deelnemer hierdoor niet te kwader trouw wordt benadeeld, indien er sprake is van een ernstige reden kan dit ook zonder naleving van dergelijk termijn, met de juiste aandacht voor uw belangen. Hetzelfde geldt voor de regeling van het Esprit Friends Programma. Esprit behoudt zich eveneens het recht voor om deze deelnamevoorwaarden alsook het verloop van het Esprit Friends Programma te wijzigen of aan te vullen, indien dit in het belang is van een makkelijke en veilige afhandeling en in het bijzonder nodig is om misbruiken te verhinderen. Wijzigingen aan of aanvullingen op de premies en voordelen of gelijkaardige zaken in het kader van het Esprit Friends Programmma worden via de gebruikelijke communicatiekanalen van Esprit Friends meegedeeld. Wijzigingen aan of aanvullingen op deze deelnamevoorwaarden worden op voorhand schriftelijk, en dus ook elektronisch, aan u meegedeeld. We beschouwen het als een aanvaarding van een wijziging als u deze niet binnen een maand na datum van deze wijzigings- of aanvullingsmededeling volgens het lid „Opzegging en stopzetting“ weerlegt of als u na afloop van dit termijn uw Friends kaart gebruikt. Esprit zal u hierop afzonderlijk wijzen in de wijzigings- of aanvullingsmededeling omtrent de deelnamevoorwaarden of de regeling.

Heeft dit antwoord je geholpen?

(136) (31)

Hebben wij jouw vraag kunnen beantwoorden?